Üniversite Tek Ders Sınavı Nasıl Olur?(Çözüm bulundu)

2) Tek ders sınavına, öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir kere girme hakkı vardır. Bu sınavda başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu derse, devam eden dersin ilk açıldığı dönemde, tekrar kayıt olarak dersi alır. Tek ders sınavı, dersin daha önce alındığı müfredatı üzerinden yapılır.

  • Tek Ders Sınavı uygulaması vize veya final nasıl yapılıyorsa aynı şekildedir. Öneğin öğrencinin uygulamalı bir dersi bulunur ve bu uygulamada başarısız olmuştur, o zaman Tek Ders Sınavında yine belirlenen onu üzerinden uygulamasını yapması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olmuşsa öğrenci yazılı sınava girecektir.

Tek ders sınavından geçmek için kaç almak gerekir?

Tek Ders Sınavı geçme notu 60’dır. Tek Dersten kalan öğrencinin notu geçersiz sayılır. Bitirme Çalışması dersi için tek ders sınav hakkı verilmez. Tek Ders Sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

Tek ders Sınavı ortalamayı etkiler mi?

Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır.

Tek ders sınavına kimler katılabilir?

Derslerinin biri hariç hepsinden geçen öğrenciler tek ders sınavına katılım sağlayabilirler. Tüm derslerden geçer not almasına rağmen ortalaması 2.00’ın altında öğrenciler, not ortalamalarını yükseltmek için bu sınava katılabilirler.

You might be interested:  Vgm Üniversite Bursu Ne Kadar?(Çözünme)

Tek ders sınavı online mi?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Tek Ders Sınavı 12 Şubat 2021 tarihinde uzaktan sınav modeliyle online sınav veya online ödev şeklinde yapılacak olup sınav türü ile ilgili detaylar için sınav gününe yakın dersin öğretim elemanı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir (rehber).

Tek ders sınavına kaç kez girilebilir?

2) Tek ders sınavına, öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir kere girme hakkı vardır. Bu sınavda başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu derse, devam eden dersin ilk açıldığı dönemde, tekrar kayıt olarak dersi alır.

Mezuniyet sınavından kaç almak gerekir?

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin ilgili dönemdeki harfli başarı notu yerine geçer ancak dönem ortalamasına katılmaz. Ayrıca Yarıyıl içi çalışmalar da değerlendirmeye katılmaz.

Tek ders sınavı için para yatırılır mı?

Tek ders sınavı hakkını kullanacak öğrenciler ÖBS üzerinden 2018-2019 güz dönemine ait kayıt yenileme işlemi yapmayacak ve harç ücretini ödemeyeceklerdir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler daha sonra belirtilecek olan tarihlerde ders kaydı ve harç ücreti ödeme işlemini yapacaklardır.

Tek ders sınavı nedir cü?

MADDE 37 – (1) Tek ders sınavı, mezuniyet aşamasına gelmiş ve bir dersten başarısız olan öğrencilere, her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, derse kaydını yaptırmak ve daha önce dersin devamını almış olmak kaydıyla tek ders sınav hakkı verilir.

Tek ders sınavı nedir IAÜ?

a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa genel not ortalamasının en az 2,00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez.

You might be interested:  Üniversite Okul Türü Ne Demek?(En iyi çözüm)

AÖF tek ders sınavına kimler girebilir?

1) Örgün programlarda devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten FF ya da YZ harf notu alan ya da mezun olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO’su 2.00’ın altında kalan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GNO’sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit

Tek ders sınavı ücretli mi?

AÖF tek ders sınavının ücreti, yoktur. Anadolu Üniversitesinde okuyan ve tek dersten sınava girmek zorunda kalan öğrenciler ücret ödemezler.

3 ders sınavına kimler girebilir?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı ‘na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı

AÖF tek ders sınavı 2021 olacak mı?

AÖF 2020- 2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021 olarak açıklandı. AÖF tek ders sınavı 28 Haziran 2021 ‘de gerçekleştirilecek olup; Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

AÖF tek ders sınavı 2021 başvuru nasıl yapılır?

Tek ders sınav başvurusu nasıl yapılır: Fakat çoğunlukla yazılı dilekçe ile tek ders sınavı başvurusu yapma gerekliliği bulunmaktadır. Bu dilekçeyle birlikte sınava girmek istenilen dersi belirterek sınava girmek istenilen yönetime bildirilmelidir. Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *