Üniversite Staj Defteri Nasıl Yazılır?(Çözüm bulundu)

Staj defteri bilgisayarda ya da tükenmez kalem kullanarak okunaklı bir şekilde el yazısı ile doldurulmalıdır. Bilgisayarda yazılan staj defterleri; Times New Roman 12 (başlıklar 14) punto ve siyah renk kullanılarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1,5 seçilmeli, metin iki yana yaslı olmalıdır.

  • Staj Defteri Yazım Kuralları Staj defteri yazılırken, sade anlaşılır bir dil kullanılmalı, yazım dili Türkçe olmalıdır (Öğrenci stajını yurtdışında yaptığı takdirde yazım dili İngilizce olabilir). Staj defteri bilgisayarda ya da tükenmez kalem kullanarak okunaklı bir şekilde el yazısı ile doldurulmalıdır.

Staj defterinde program kısmına ne yazılır?

Tarih: Hangi günü anlatıyorsanız o günün tarihi yazılır. Kısım /Şube: O gün çalıştığınız departmanı yazmanız gerekmektedir. Sayfa No: Defterde kaçıncı sayfada iseniz o yazılır.

Staj defteri giriş bölümü nasıl yazılır?

Giriş bölümünün yapısı şöyle olmalıdır: Proje veya staj konusu ve tanımı bir kez daha yapılmalıdır. Proje veya staj çalışmasının anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlatılmalıdır. Aynı konuda, daha önce yapılmış çalışmalar varsa anlatılmalı ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Staj dosyası nasıl hangi kalemle yazılır?

Staj defterinin tümü bilgisayarda yazılabileceği gibi, okunaklı bir şekilde el yazısı ile de yazılabilir. 3. Yazım kurallarına uyulmalı ve kesinlikle kurşun kalem kullanılmamalıdır. 4.

You might be interested:  Üniversite Master Ne Demek?(En iyi çözüm)

Staj günlüğüne ne yazılır?

Staj defterinde yapılan iş sayfalarında ilk olarak kurumun genel bir tanıtımı yapılmalıdır. Hangi sektörde yer aldığı, kuruluş tarihi, çalışan sayısı, kurum içi departmanlar vb. bilgilere yer verilmelidir. İkinci olarak sizin hangi birimde ve kimlerle çalıştığınızı yazmanız gerekmektedir.

Staj dosyası ne yazılır?

Staj dosyası sayfalarına sadece yapmış olduğunuz işin detayları ile ilgili bilgiler yazmalısınız. Ancak bazen işler bir günde bitmez. Örneğin, tüm staj boyunca sadece bir proje ya da iş ile ilgili çalışmış olabileceğiniz gibi sadece bir gün içerisinde birden fazla işte yapmış olabilirsiniz.

Staj defterine resim konur mu?

Staj defterinizin ilk sayfasında fotoğrafınız yok ise sağ üst köşede bulunan fotoğraf kutucuğuna yapıştırıcı kullanarak fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.

Staj sonuç raporuna ne yazılır?

Raporda anlatımı güçlendirmek için gerekli görülen resim, grafik, tablo, program parçaları vs. kullanılabilir. Stajın kazandırdığı bilgi ve deneyimden bahsedilir, görev alınan projenin veya gerçekleştirilen uygulamanın katkıda bulunulan kısımlarının sonuçları (problem, gözlem, yorum, vs.) açıklanır.

Staj Dosyası görüş ve düşünceler bölümüne ne yazılır?

Sonuç bölümü: Staj dosyalarının sonunda, stajda edinilen bilgi ve becerilerle yapılan işlerin özet halinde değerlendirmesi yapılarak, görüş ve düşünceler yazılacaktır.

Resmi evrak hangi kalemle yazılır?

askeriyede mavi kalemle atılması zorunludur. isim dahil geri kalan her şey siyahla yazılır. kırmızı şerh koyma için kullanılır, siyah fotokopide belli olmaz, mavi imzalar için genel tercihtir

Staj dosyası nereye teslim edilir?

Dosyalarınızı bölüm Danışmanınız veya öğrenci işleri bürosuna bu haftanın iş günleri boyunca teslim edebilirsiniz.

Staj Defteri pilot kalemle yazılır mı?

STAJ DEFTERİNİN MAVİ RENKLİ TÜKENMEZ, PİLOT KALEM VEYA BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMUŞ OLMASI GEREKLİDİR.

Staj raporu nasıl yazılır?

Rapor (210x297mm) boyutundaki beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır. Rapor da hiçbir bölüm atlanılmamalı ve mümkün olan en kısa şekilde yazılmalıdır. Bütün yazı ve şekiller bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır. Bilgisayarda çizimi güç olan şema, şekil ve resimler raporun sonundaki ekler bölümüne eklenebilir.

You might be interested:  Açıktan Üniversite Nasıl Okunur 2021?(Çözüm bulundu)

Staj dosyası ne kadar?

Staj yaptıktan sonra staj defterini okuldan alan öğrenciler bu defterlere 80 TL ile 150 TL arası değişen paralar veriyorlar. Kırtasiyelerde 5 TL ‘ye satılan staj defterlerinin okulda yüksek fiyatlara satılmasının sebebi ise okulların kullandıkları mühürler.

Lisede staj kaç gün yapılır 2020?

Lisans öğretiminde aranan stajların toplam süresi 60 (altmış) işgünüdür. 60 iş günlük bu sürenin 30 işgünü Genel, 30 işgünü ise Mesleki Staj olarak yapılır. Genel Staj birim sorumlusu Mühendis olan kurum ve işletmelerde yapılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *