Üniversite Rektörü Nasıl Olunur?

  • Rektör nasıl olunur? Rektör olmak için öncelikle bir üniversitede çalışıyor olmanız ve üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyor olmanız gereklidir. Rektör olmak isteyen kişilerin aday olması ve adaylığın ardından yapıla toplantı ile diğer öğretim üyeleri tarafından, oylama sonucu çoğunluğu sağlamak gereklidir.

Üniversitede rektörün görevi nedir?

Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma planı ilke ve

Rektörün görevi kaç yıl sürer?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip atanabilirler. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır.

Üniversite rektörü kim tarafından atanır?

Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır.

Üniversite rektörü ne demek?

Rektör, bir üniversitenin akademik ve idari olarak en üst düzey yetkilisidir. Latince kökenlidir ve Latince’de ‘yöneten’ anlamına gelir. Sözcük, Hristiyanlık dininde kilisedeki yöneticilerden türetilmiştir. Özellikle Anglikan ve Katolik kiliselerinin bazılarında rektörler vardır.

You might be interested:  Üniversite Yerleştirme Ne Zaman Açıklanıyor?(Çözüm bulundu)

Rektör nerede çalışır?

Bir üniversitede görev bakımından, akademik ve yönetimsel olarak en üst düzey yetkilere sahip kişiye ‘ rektör ‘ adı verilir. Üniversite ve bağlı birimlerinin genel olarak işleyişi, sevk ve idaresinden sorumludur.

Rektör atamak kimin görevi?

[3]. Madde 13 – a) (1.7.1992 tarih ve 3826 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişik şekli) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır

Üniversite senatosu ne zaman toplanır?

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar.

Rektör derse girer mi?

c- Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür.

Dünyada rektörler nasıl seçiliyor?

Rektör, seçimle üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bu seçimde en yüksek oy alan altı kişinin ismi Yükseköğretim Genel Kuruluna iletilir ve kurul bu adaylar arasından seçeceği üç kişi Cumhurbaşkanına sunar.

Üniversiteye Rektör Ataması nasıl yapılır?

Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 703 sayılı KHK, YÖK Kanunu’nun rektör atamasıyla ilgili maddesi şöyle düzenlendi: “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır.

Rektör ve dekan ne demek?

Rektör ve dekan ne demek? Almanca dekan “üniversitede bölüm başkanı” sözcüğünden alıntıdır. Rektör bölge papazıdır, dekan ise mahalle papazı.

Üniversitelerde Rektörden sonra kim gelir?

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

You might be interested:  Üniversite Sınavı Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?(Çözüm bulundu)

Üniversite müdürüne ne denir?

REKTÖR: YÖK tarafından atanan, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesinden sorumlu profesör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *