Üniversite Ödev Nasıl Yapılır?(Çözünme)

Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?

 1. Ödev konunuzu detaylı araştırın ve doğru verileri toplayın.
 2. 2. Planlama yapmak ödev yazmanın en önemli parçasıdır.
 3. 3. Ödevinizin taslağını hazırlayın.
 4. İntihalden uzak durun.
 5. Kaynakça/referans kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
 6. Profesyonel editing ve proofreading desteği alın.
 • Üniversite ödevleri nasıl yapılır, ödev yaparken neye dikkat etmeli, bu ve buna benzer konularda da destek olunur. Proje : Proje hazırlaması gereken üniversite öğrencilerine proje hazırlamada destek vermekteyiz. Proje konusu, proje yazımı ile ilgili destek almak için aramanız yeterlidir.

Bir ödev nasıl hazırlanır?

Ödev türünüz belli olduktan sonra 6 adımda ödevinizi hızlı ve keyifli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

 1. Adım 1: Plan Yapın.
 2. Adım 2: Eleştirel Düşünün.
 3. Adım 3: Ana hat/Şablon Oluşturun.
 4. Adım 4: Bilgi Toplayın.
 5. Adım 5: Yazın.
 6. Adım 6: Son Kontrolleri Yapın.

Ödevler hangi yazı tipiyle yazılır?

Metin içindeki yazı tipi, ödevin tümünde değişmemek koşulu ile Times New Roman 12 punto yazı karakteri kullanılmalıdır. Metin dik ve normal harflerle (italik yazıların kullanıldığı terimler hariç) yazılır. Başlıklarda koyu yazım kullanılmalıdır.

Ödevin formatı nedir?

Ödevler biçim olarak aşağıdaki gibi olmalıdır: 1) Ödev yazılırken kenar boşlukları bırakmaya dikkat edilmelidir. A4 boyutundaki sayfanın en geniş kısmı üst köşesi olmalıdır. 2) Metin, Times New Roman ya da Arial yazı tipiyle,12 puntoyla ve çift satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

You might be interested:  Açıköğretim Üniversite Kayıt Yenileme Ne Zaman 2019?(Çözülmüş)

Ödev başlıkları nasıl yazılır?

Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:

 1. Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
 2. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir.
 3. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır.
 4. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır.

Ödev tesliminde isim nereye yazılır?

İlk sayfanın sol üst köşesinde yazarın adı ve soyadı, ödevin teslim edileceği öğretim üyesinin kısa unvanı ve soyadı, dersin kodu ve teslim edildiği günün tarihi alt alta tek aralıklı olarak yazılmalıdır. Tüm sayfaların sağ üst köşesinde yazarın soyadı ve sayfa numarası “header” kısmında görünmelidir.

Akademik ödev nedir?

Term paper, dönem içinde öğrenciden büyük bir not karşılığı yazılması istenen ve akademik yazılı ödevdir. Term paper yani akademik yazılı ödev, sınavla fazla değerlendirilmeyecek içeriği olan her derste öğrenciden istenebilir.

Üniversite ödev kaç punto ile yazılır?

Bitirme ödevi, A4 sayfa boyutunda sol kenarda 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm ve kenarda 2,5 cm boşluk bırakılarak 1,5 satır aralıklı Times New Roman yazı tipi karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.

Akademik ödev nasıl yapılır?

Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?

 1. Ödev konunuzu detaylı araştırın ve doğru verileri toplayın.
 2. 2. Planlama yapmak ödev yazmanın en önemli parçasıdır.
 3. 3. Ödevinizin taslağını hazırlayın.
 4. İntihalden uzak durun.
 5. Kaynakça/referans kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
 6. Profesyonel editing ve proofreading desteği alın.

Ödevlerde başlık kaç punto?

– Başlık, 12 punto, beyaz ve büyük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar 10 punto, büyük harf ve koyu olarak sola dayalı; ara başlıklar 10 punto, koyu ve küçük harf yazılmalı sola dayalı olmalıdır.

You might be interested:  Üniversite Geçişi Nasıl Yapılır?(Soru)

Üniversite ödevlerde hangi yazı tipi kullanılır?

Tezde kullanılacak yazı karakteri, 12 punto Times New Roman olmalıdır. Metin dik ve normal harflerle yazılır. Alt ve üst indislerin yazımında, düz yazı büyüklüğünden 2 punto daha küçük bir karakter kullanılmalıdır.

Proje ödevi kaynak nereye yazılır?

Tez yazarken de hangi kaynaklardan yararlanıldığının kaynakça olarak yazılması zorunludur. Kaynakça, performans ve proje ödevlerinin son sayfasına yazılmaktadır.

Ödevde tarih nereye yazılır?

3) Öğrencinin adı, soyadı, numarası, dersin kodu ve şubesi, teslim edilen öğretim elemanının adı soyadı, ödevin teslim edileceği günün tarihi ilk sayfanın sol-üst köşesine, alt alta ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Ödev raporu nasıl yazılır?

Önce ödevin / raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir. Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır. Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir.

Ödev yaparken Giriş nasıl yazılır?

Giriş Bölümünüze hipotezinizi, savunduğunuz düşünceyi yazarak başlayabilirsiniz. Giriş bölümüne başlarken konuyu daha en başından dallandırıp budaklandırmayın. Cümleler kısa, net ve basit tutulmalıdır. Bu konuyu neden seçtiğinizi belirtin.

Paper hazırlamak nedir?

ödev yapmak veya makale yazmak veya rapor yazmak veya en genel haliyle herhangi bir konu hakkında herhangi bir şey yazmak (bu ifade yeterince kapsayıcıdır umarım) yerine kullanılan, yarısı ingilizce yarısı türkçe olan, garip bir ifade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *