Üniversite Notlarında G Ne Demek?(En iyi çözüm)

1) (G) Geçer: Kredisiz dersler ve ders programlarında kredisiz olarak bulunan staj, bitirme çalışması, proje ve benzeri çalışmalar için kullanılır. 2) (K) Kalır: Kredisiz dersler ve ders programlarında kredisiz olarak bulunan staj, bitirme çalışması, proje ve benzeri çalışmalar için kullanılır.

Üniversite kırmızı g ne demek?

( Kırmızı: Kalınan dersler, Yeşil: Geçilen dersler, Mavi: Alınmamış dersler, Portakal Rengi: Şartlı geçilen dersler). Diğer kısaltma harflerin anlamı sayfada mevcuttur. T: Teorik, S: Saat, P: Pratik, K: Kredi, G: Grup Kodu.

OBS de G ne demek?

b) G (geçti) notu kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ITÜ not sistemi G ne demek?

( İTÜ SİS’e giriş yapmış olmanız gerekmektedir.) G: Notun belirlenen sürede sisteme girilmediğini gösteren işarettir. BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı. BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.

Üniversitede çan eğrisi nedir?

Harf notu karşılıklarına göre; A. Bir dersten ( AA ), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

Derslerde G ne demek?

1) ( G ) Geçer: Kredisiz dersler ve ders programlarında kredisiz olarak bulunan staj, bitirme çalışması, proje ve benzeri çalışmalar için kullanılır. 2) (K) Kalır: Kredisiz dersler ve ders programlarında kredisiz olarak bulunan staj, bitirme çalışması, proje ve benzeri çalışmalar için kullanılır.

You might be interested:  Kütahya Da Hangi Üniversite Var?(EN iyi 5 ipucu)

E okula g yazmak ne demek?

Megapat. Sayfa altında ” G:Girmedi” şeklinde yazar. Performans ödevi verildiyse ve siz ödevinizi teslim etmediyseniz bu şekilde yazmış olabilirler. 0 anlamına gelir bir diğer deyişle.

DD notu ne anlama gelir?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.

Öbs şifresi nasıl alınır?

OBS ‘ye giriş şifresini unutan/kaybeden öğrencilerin, https:// obs.ankara.edu.tr adresindeki ekrandan “ şifremi unuttum” butonuna tıklayarak karşılarına gelen soruları cevaplamaları durumunda sistemde kayıtlı e-posta adreslerine yeni şifre gönderilecektir.

GG harf notu ne demek?

g) (KK) notu: Kredisiz derslerden başarılı olunamaması halinde verilen notu ifade eder. h) ( GG ) notu: Kredisiz derslerde başarılı olunması halinde verilen notu ifade eder. (4) Dönem sonu başarı ( harf ) notları öğrenci işleri müdürlüğü tarafından ilan edilir.

BL notu ne demek?

2) BL – başarılı harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) BZ – başarısız harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarısızlık durumunda verilir.

ITÜ kaç kredi kaçıncı sınıf?

Bunlardan; a) Öğretim planından en az 35 kredilik dersi tamamlayan ikinci sınıf, b) (Değişik:RG – 04/08/2019-30852) Öğretim planından en az 70 krediyi tamamlayanlar üçüncü sınıf, öğrencisi olarak tanımlanırlar. c) Öğretim planından en az 110 krediyi tamamlayanlar ise dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanırlar.

Yıldız Teknik Üniversitesi DD geçer mi?

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersten başarılı kabul edilir. 3) Bir dersten ( DD ), (FD) ve (FF) harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır.

You might be interested:  Kayıp Üniversite Diploması Nasıl Çıkarılır?(Çözülmüş)

Üniversite not sistemi nasıl?

Vize ve finalden almış olduğunuz notların genel olarak vizeden aldığınız notun %40 ı ile finalden aldığınız notun %60 ının ortalaması alınarak o dersteki başarı durumunuz çan sistemine göre hesaplanır ve harf notu alarak belirlenir.

Üniversite Yıl sonu ortalaması nedir?

Genel Not Ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *