Üniversite Not Sistemi Ff Ne Demek?

Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

  • Aksi halde, (E) notu kendiliğinden (FF) notu haline dönüşür Ankara Üniversitesi: (E) notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

FF başarısız ne demek?

Bir derse ait yarıyıl sonu notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

AA BB not sistemi nasıl?

Üniversitelerde genelde 90 ile 100 puan arasındaki notlar AA harf notu ile değerlendirilmektedir. 89 ile 85 arasındaki notlar BA, 80 ve 84 arasındaki notlar BB, 79 ile 75 arasındaki notlar CB, 70 ile 74 arasındaki notlar CC, 69 ile 65 arasındaki notlar DC, 60 ile 64 arasındaki notlar DD olarak ifade edilmektedir.

AA notu ne demek?

Harf notu karşılıklarına göre; A. Bir dersten ( AA ), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

FF notu ne anlama gelir?

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir. Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım.

You might be interested:  Ösym Den Üniversite Tercihi Nasıl Yapılır?(Çözüm bulundu)

FF ve FD nedir?

Cevap: FD birçok Üniversitede uzun zamandır kullanılmakta olan bir harf notudur. FF gibi başarısız olunduğunu gösteren bir nottur ancak AKTS’ye katkıda FF den ayrılır. Dönemin ağırlıklı not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplanırken FF notunun 4’lük sistemdeki çarpanı sıfırdır.

FF olan dersin Bütünlemesine girilir mi?

bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı tanınmaz. Bütünleme sınavlarına girebilmek için Final sınavına girmeyen ve final sınavı sonucunda harfli başarı notu FF,FD,FG olması gerekmektedir. Not yükseltmek amacıyla(DD ve DC notları için) Bütünleme Sınavına giremezler.

Üniversite geçme notu kaç?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir.

Harf notu neye göre belirlenir?

Vize notunuz yani çan ortalama civarında ise harf notunuz CC düşmekte. Vize ve finalden almış olduğunuz notların genel olarak vizeden aldığınız notun %40 ı ile finalden aldığınız notun %60 ının ortalaması alınarak o dersteki başarı durumunuz çan sistemine göre hesaplanır ve harf notu alarak belirlenir.

Üniversitede sınıf geçmek için ortalama kaç olmalı?

Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-1,99 olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler. Ancak mezuniyetleri için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.

Üniversitede hangi not hangi harf?

Üniversite harf notları genel olarak şu şekildedir;

  • AA / 90 – 100 / 4.0 / Başarılı
  • BA / 80 – 89 / 3.5 / Başarılı
  • BB / 75 – 79 / 3.0 / Başarılı
  • CB / 70 – 74 / 2.5 / Başarılı
  • CC / 60 – 69 / 2.0 / Başarılı
  • DC / 50 – 59 / 1.5 / Koşullu Başarılı – Başarısız.
  • DD / 40 – 49 / 1.0 / Başarısız.
  • FD / 30 – 39 / 0.5 / Başarısız.
You might be interested:  Üniversite Ek Yerleştirme Ne Zaman Yapılacak?(Çözülmüş)

G notu ne anlama gelir?

1) ( G ) Geçer: Kredisiz dersler ve ders programlarında kredisiz olarak bulunan staj, bitirme çalışması, proje ve benzeri çalışmalar için kullanılır. 3) (D) Devamsız: Derse devamsız öğrenciler için kullanılır. (D) notu ortalamaya FF olarak katılır.

Üniversiteden mezun olmak için not ortalaması kaç olmalı?

Tüm öğrenciler mezun olabilmek için 2.00 Genel Akademik Not Ortalamasını sağlamak zorundadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *