Üniversite Mezunu Ne Zaman Askere Gider?(Doğru cevap)

Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (İKİ) yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

  • Yani 4 yıllık bir üniversite mezunu 6 ay askerlik yapıyorsa 2 yıllık üniversite mezunu 9 ay,ortaöğretim mezununun 12 ay, ilköğretim mezununun ise 15 ay askerlik yapması gibi askerlik sürelerinde alınan eğitime göre bir düzenleme yapılmasının daha hakkaniyetli olacağı ortadadır.

Mezun olduktan sonra ne zaman tecil?

Ön Lisans ve Lisans Üniversite Mezunu askerlik tecil hakkı mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıldır. Ancak bu süre 28 yaşınızı tamamlayacağınız yılın sonuna kadar olabilir. Örnek 1: Üniversitede herhangi bir bölümden 2020 yılında mezun olan bir kişi 2022 yılına kadar askerliğini erteletebilir.

Üniversite bittikten sonra askerlik tecili kaç yıl?

Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35’i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

Mezun olduktan sonra tecil bozulur mu?

7179 Sayılı Askerlik Erteleme Madde 20- (2) Yükümlülerin, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

You might be interested:  Üniversite Bilgisayar Işletmeni Ne Iş Yapar?(Çözüm bulundu)

Üniversite bittikten sonra askerlik şubeye gitmek gerekir mi?

Mezun olduktan sonra askerlik tecilinizi güncellemek isterseniz askerlik şubelerine gitmeniz gerekir. Bu durum kişinin kendi tercihine bağlıdır. Mezun olduktan sonra kişiye 2 yıl tecil hakkı tanınır. Kişi eğer askere gitmek isterse tekrardan bir tecil işlemi yaptırmasına gerek yoktur.

Askerlik tecil tarihi geçerse ne olur?

Eğer size verilen tecil süresini geçirdiyseniz ve askere gitmediyseniz elbette asker kaçağı sayılmanız gündeme gelir. Yoklama kaçağı olarak da adlandırılan bu durum sonrasında bakaya kalmanız mümkündür. Askerlik şubesinde gerekli bütün işlemler yapılır. Ve önünüzdeki ilk celp döneminde askere gitmeniz gerekir.

Kaç yaşına kadar tecil hakkı var?

Genel liselerde de bir süre kısıtlaması yoksa, 29 yaşına kadar ertelenecektir.) Yurt Dışında Öğrenim Görenler: Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca/yurtdışı temsilciliklerimizce tanınması şartına bağlıdır.

Üniversite mezunları kaç kere tecil ettirebilir?

Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik şubeleri tarafından mezuniyet tarihinden itibaren (İKİ) yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte askerlik şubelerine müracaat etmelidirler.

Askerliği Kimler erteleyebilir?

İlk şartlardan birisi de, askerlik dönemi gelen kişilerin öğrenci olmasıdır. Öğrenci olan kişiler, askerliğini kolayca tecil ettirebilir. Lise veya üniversiteden yeni mezun olan bireyler de, bir süre askerliğini tecil ettirebilir. Devlet tarafından yeni mezun olan kişilere belirli bir süre verilir.

Askerlik ne kadar ertelenebilir?

Sağlık raporu alındıktan sonra belge tekrar şubeye teslim edilir ve kişi lise mezunu ise üç sene, üniversite mezunu ise 2 sene askerliği tecil edilmiş olur. Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

You might be interested:  Elon Musk Hangi Üniversite Mezunu?(Çözünme)

Ikinci üniversite okumak askerliği erteler mi?

Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz fakat ikinci üniversite olarak başka bir üniversite okumak askerliği tecil ettirememektedir. 2. Üniversiteyi okumak askerlik tecili için yeterli değildir. Fakat yüksek lisans yaparsa askerliği erteleyebilir.

Yoklama kaçağı tecil hakkı var mı?

YOKLAMA KAÇAĞI TECİL ETTİREBİLİR Mİ? Madde 82’ye göre, yoklama kaçağı olarak görünen kişi şubeye giderse ya da yakalanırsa şubeye götürüldüğünde para cezası alır. Eğer kişinin tecil hakkı varsa gerekli işlemleri yaptırarak şubeden ayrılabilir.

Üniversite mezunları askerde hangi rütbe ile başlar?

Türk Silahlı Kuvvetleri Ayrıca 12 ay yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan üniversite mezunları, terhis tarihlerinden bir ay önce, meslek kurasına tabi olanlar ise üç ay önce teğmen rütbesini kazanırlar.

Askerlik ile ilişiği yoktur ne demek?

Askerlik ile ilişiği yoktur bazı er ve erbaş adayları için e devlet üzerinde yazan bir bilgidir. Bu bilginin anlamı kısaca şöyledir. Yani askerlikle ilişiği bulunmamaktır yazan bireyin silahaltına alınmasına gerek yoktur demektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *