Üniversite Kulübü Nasıl Kurulur?(Soru)

Üniversitede ön lisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az on dört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur. Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

  • Kulüp Nasıl Kurulur? Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için, en az yirmi (20) öğrenciden oluşan üye listesinin hazırlanmış olması gerekir. Başvuru Avrasya Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi Madde – 22’de belirtilen formata uygun hazırlanmış bir Kulüp Tüzüğü ile birlikte eğitim öğretim yılı içinde Sağlık Kültür ve Müdürlüğüne yapılır.

Öğrenci kulübü ne yapar?

Öğrenci Kulüpleri öğrencilerinin sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kişilik gelişimlerini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını, boş zamanlarını değerlendirmelerini, dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar.

ITÜ kulüp nasıl kurulur?

Yeni Kulüp Nasıl Kurulur?

  1. Ortak ilgi alanına sahip, kulüpleştirmeye değer bir fikir etrafında birleşen en az 7 kişilik bir kurucu ekip olmalıdır.
  2. Bu kurucu ekip üyeleri İTÜ lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı, herhangi bir disiplin cezası bulunmayan öğrenciler olmalıdır.

Öğrenci kulüplerine nasıl üye olunur?

Her akademik yılın Mayıs-Haziran ayları arasında Kulüpler Koordinatörlüğü’ne başvurularak, aktif olan kulüp listesine ulaşabilir; sizin ilgi alanınızda aktif bir kulüp olmaması durumunda “Kulüp Tüzüğü” ve “Yıllık Etkinlik Planı” doldurup, en az 10 üye ve kulüp için danışman hoca bularak başvuru yapabilirsiniz.

You might be interested:  Şeyda Erdoğan Hangi Üniversite?(En iyi çözüm)

Öğrenci kulüp Yönetim Kurulu kimlerden oluşur?

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden ve Akademik Danışmandan oluşur. Yönetim Kurulu kendi içerisinde bir başkan seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

Öğrenci Kulüpleri nin faydaları nelerdir?

Öğrenci kulüplerinin en büyük faydalarından biri, öğrenciler arası iletişimi arttırması, network sağlaması, kişisel yetkinlikleri arttırmasıdır. Kulübünüzle gerçekleştirdiğiniz etkinlikler sayesinde iş, sanat, eğitim vb. alanlarda uzman kişilerle tanışabilir, kendinize yeni kapılar açabilirsiniz.

Üniversitede kulüpler paralı mı?

Kulüplere üye olmak ücretli mi? Kulüplere üyelik ücreti her kulübün kendi başına vermiş olduğu karara bağlıdır. Kimi kulüpler herhangi bir ücret istemezken, bazı kulüpler de üyelik için öğrencilerden üyelik ücreti / üyelik aidatı şeklinde küçük meblağlar talep etmektedirler.

ITÜ kaç kulüp var?

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde barındırdığı 200’ü aşkın kulübüyle, her bir öğrenciye akademik hayatın dışında da kendisini ifade edebilmesi için fırsat verir. Spordan, kültür-sanata, düşünce kulüplerinden kariyer kulüplerine bir çok alanda öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kulüp vardır.

Spor kulübü derneği nasıl kurulur?

Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Spor Derneği Kurmak

  1. Spor derneği ya da spor kulübü kurmak istiyorsanız, 5253 sayılı dernekler kanununa tabi olarak, en az 7 kişi ile dernek kuruluşu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
  2. Dernek kuruluşunu gerçekleştirmek sadece 2 adet evrakın verilmesinden ibaret gibi görülebilir.

Okul topluluğu nedir?

Öğrenci topluluğu veya öğrenci kulübü (Fransızca club sözcüğünden), herhangi bir üniversitede bir grup öğrencinin çeşitli hobilerle uğraşmak, belirli bir konu üzerine tartışmak veya araştırma yapmak, belli bir siyasi görüşü savunmak, öğrencilere veya insanlara yardım etmek, kişisel gelişimi sağlamak gibi amaçlarla bir

Sosyal Kulüplere kaç öğrenci seçilir?

MADDE 6 – (1) Sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumu müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunda danışman öğretmen olarak belirlenen öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün belirlediği üç öğretmen, öğrenci kulübü temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri iki

You might be interested:  Hangi Üniversite Yüksek Lisans?(Doğru cevap)

Okul Sosyal Kulüp Yönetim Kurulu kimlerden oluşur?

MADDE 6 – (1) Sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumu müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunda danışman öğretmen olarak belirlenen öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün belirlediği üç öğretmen, öğrenci kulübü temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri iki

Lise Sosyal Kulüp Yönetim Kurulu kimlerden oluşur?

Sosyal Kulüp yönetim kurulu: a. Okul müdürüne, b. Görevli müdür yardımcısına, c. Sosyal kulüp danışman öğretmenine, d. Rehber öğretmenler kuruluna, e.

Kulüp Denetim Kuruluna kaç öğrenci seçilir?

MADDE 15 – (1) Denetleme kurulu; Genel kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olmayan kulüp üyeleri arasından seçilen üç asil iki yedek üyeden oluşur. Kendi arasından bir üyeyi başkan seçerler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *