Üniversite Harf Notu Dd Ne Demek?(En iyi çözüm)

Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.

  • Dönem sonunda sistemde açıklanan notların, vize ve final ortalamasının sayısal sonucu olarak harf notu DC ya da DD olabilir. Sistemde harf notu DC ve DD gözüküyorsa bu şartlı geçmek anlamına gelmektedir. Bu harflerin 4’lük sistem üzerinden değeri, DC=1,5, DD=1’dir. Üniversitede ders almayı engelleyen bu durum aynı zamanda ortalamayı düşürmektedir.

DD notu kaç?

Üniversitelerde genelde 90 ile 100 puan arasındaki notlar AA harf notu ile değerlendirilmektedir. 89 ile 85 arasındaki notlar BA, 80 ve 84 arasındaki notlar BB, 79 ile 75 arasındaki notlar CB, 70 ile 74 arasındaki notlar CC, 69 ile 65 arasındaki notlar DC, 60 ile 64 arasındaki notlar DD olarak ifade edilmektedir.

Sorumlu geçti ne anlama geliyor?

Sorumlu sınıf geçme, öğrencinin sınıfı geçtiği ancak sınıfın sonuna kadar sorumlu olduğun dersleri vermesi gerektiği anlamına gelir. Öğrenci OYS sınavı ile hem sorumlu olduğu dersleri verebilecek hem de ortalamasını yükseltebilecektir.

Koşullu geçmek ne demek?

Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir.

You might be interested:  Üniversite Sınavına Ne Zaman Çalışmaya Başlanmalı?(Çözüm bulundu)

DD ders notu geçer mi?

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

Ba not ne demek?

Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bir dersten (AA), ( BA ), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

AÖF ders geçme notu 35 mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde ( AÖF ) ders geçme notu 30 olarak uygulanıyor. 100 üzerinden alınan dönem sonu notu, sistemde harf olarak ifade ediliyor. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB’dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır.

Atatürk Üniversitesi AÖF ders geçme notu kaç?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından ATA AÖF ders geçme notu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Sorumlu derslerden Geçemezsek ne olur?

Sorumluluk sınavını geçemezsek ne olur? Başarısız sayılan dersin Sorumluluk sınavını geçemeyen öğrenciler, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler fakat o dersin sorumluluğu üzerinden kalkmaz. Öğrenimine devam eden öğrenci dönem sonunda üst sınıfa geçse bile o dersin sorumluluk sınavına tekrardan girebilir.

Üniversitede koşullu geçmek ne demek?

Koşullu geçme en basit haliyle bir dersten genel not ortalamasına bağlı olarak geçmektir. Genel not ortalaması koşullu geçmeyi olanaklı kılmaktadır. İlgili fakültenin belirlediği bir puan sınırı bulunmaktadır. Bu genellikle 2.00 ya da 2.50 şeklinde olmaktadır.

You might be interested:  Üniversite Tercih Yaparken Hangi Puan Türüne Bakılacak?(Çözünme)

Üniversite de geçme notu kaç?

Ders Geçme ve Sınıf Geçme: 1- Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki not sistemine göre ders geçme notu en az DC (60 – 69) = 1,50, mezuniyet için genel not ortalaması ise en az 4,00’lü not sisteminde 2,00-üstü olmalıdır.

DD ile geçen büte girer mi?

bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavlarına girebilmek için Final sınavına girmeyen ve final sınavı sonucunda harfli başarı notu FF,FD,FG olması gerekmektedir. Not yükseltmek amacıyla( DD ve DC notları için) Bütünleme Sınavına giremezler.

Üniversitede hangi not hangi harf?

Üniversite harf notları genel olarak şu şekildedir;

  • AA / 90 – 100 / 4.0 / Başarılı
  • BA / 80 – 89 / 3.5 / Başarılı
  • BB / 75 – 79 / 3.0 / Başarılı
  • CB / 70 – 74 / 2.5 / Başarılı
  • CC / 60 – 69 / 2.0 / Başarılı
  • DC / 50 – 59 / 1.5 / Koşullu Başarılı – Başarısız.
  • DD / 40 – 49 / 1.0 / Başarısız.
  • FD / 30 – 39 / 0.5 / Başarısız.

Koşullu dersten bütünlemeye girilir mi?

DC veya DD şartlı geçtiğiniz derslerden bütünleme sınavlarında girmek zorunluluğunuz yoktur. Sınav giriş belgesinde görünür çünkü bu dersten koşullu geçilmiştir. Ortalama yükseltmek isterseniz bu dersin sınavına girebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *