Üniversite Diplomam Hangi Ülkelerde Geçerli?(EN iyi 5 ipucu)

 • Yurt dışında geçerli diploma veren üniversiteler, akreditasyonlarına ve Bologna sürecine dahil olup olmadıklarına göre değişmektedir. Bazı köklü üniversitelerin diplomaları neredeyse dünyanın her yerinde geçerliyken bazıları sadece bulundukları ülke sınırları içinde geçerlidir.

Üniversite diploması yurt dışında geçerli mi?

Diploma Eki, Diplomanın Avrupa’da geçerli olmasını sağlar mı? Diploma Eki ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarınca verilen diplomaların başka ülkelerde otomatik olarak tanınmasını sağlayan bir “tanıma/geçerlilik/denklik belgesi” değildir. Diploma Eki almak, diplomanın başka Avrupa ülkelerinde geçerli olmasını sağlamaz.

Mavi diploma hangi ülkelerde geçerli?

2021 Yılında Mavi Diploma ‘nın geçerli olduğu Avrupa Birliği Üyesi olan ülkeleri şöyle sıralanmaktadır:

 • Almanya.
 • Avusturya.
 • Bulgaristan.
 • Belçika.
 • Malta.
 • Polonya.
 • Portekiz.
 • Hollanda.

Hangi universiteler mavi diploma veriyor?

Mavi Diploma Veren Üniversiteler 2022

 • Anadolu Üniversitesi.
 • Atatürk Üniversitesi.
 • Adıyaman Üniversitesi.
 • Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Akdeniz Üniversitesi.
 • Atılım Üniversitesi.
 • Başkent Üniversitesi.

Almanyada Türkiye Üniversite diploması geçerli mi?

Türkiye’de edindiğiniz meslek Almanya’da geçerli olabilecek! Alman Federal Konseyi ( Bundesrat) yurtdışında edinilen mesleki ve akademik diplomaların niteliklerinin tespit edilip tanınmasını sağlamak için, daha önce Eylül ayında parlamento tarafından kabul edilmiş olan Tanıtım Yasasını ( Anerkennunggesetz) onayladı.

You might be interested:  Üniversite Kayıt Tarihimi Nasıl Öğrenirim?(Çözüm bulundu)

Mavi diploma önemli mi?

Mavi diploma alan bireyler, Avrupa Birliği’ne üye olan tüm ülkelerde öğrenci olarak hayatlarına devam edebilir. Mezuniyet olduktan sonra sahip olunan mavi diplomalar, Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan firmalara başvuru yapmak için önemli bir evraktır.

Hangi ülkelerde denklik var?

Lisansta denklik verilen ilk 4 ülke sırasıyla Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan ve Ukrayna’dır. Yüksek lisansta ise listenin başında sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransayer almaktadır.

Mavi diploma Türkiye’de geçerli mi?

Kıbrıs’ta birçok üniversite de mavi diploma verilmektedir. Bu üniversitelerden aldığınız mavi diploma Türkiye’de geçerlidir. Dolayısıyla YÖK Denklik sınavlarına girmeden Türkiye ‘de mavi diplomanızı kullanabilirsiniz.

Fırat Üniversitesi mavi diploma veriyor mu?

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİPLOMASININ GÜCÜ: Üniversite, AB tarafından diploma etiketi ile ödüllendirilmiştir (genellikle mavi diploma olarak bilinir). Ayrıca ABD ve diğer ülkelerde yürütülen ortak programlar ile öğrencilerine, uluslararası çift diploma imkânı da sunmaktadır.

Kıbrıs’ta hangi üniversiteler mavi diploma veriyor?

Kıbrıs ‘ ta mavi diploma veren üniversitelerden biri Girne Amerikan Üniversitesi ‘dir. Bu üniversitenin herhangi bir bölümünü başarı ile bitiren tüm öğrencilere mavi diploma verilmektedir.

Mavi diploma nedir tıp?

Mavi Diplomalı Tıp Fakülteleri Yurtdışında Tıp Eğitimi düşünüyorsanız Türkiye’de geçerliliği bulunan ve yök tarafından tanınır dünya sıralaması olarak ilk 1000 derecesindeki okullarda eğitim almalısınız, bu okullardan alacağınız diploma ile Türkiye’de rahatlıkla doktorluk mesleğini icra edebilirsiniz.

Nişantaşı Üniversitesi mavi diploma veriyor mu?

Nişantaşı Üniversitesi ‘nde herhangi bir bölümden, gerekli yeterlilikleri sağlayarak mezun olan bir öğrencimiz mavi diploma almaya hak kazanır. Mezun olduktan sonra sahip olunan mavi diplomalar, Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan firmalara başvuru yapmak için geçerliliği olan en önemli belgelerdendir.

Denklik belgesi ne demek?

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumları tarafından eğitim gören kişilere eğitim düzeylerine göre ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları verilir. İşte Türkiye’de verilen bu diplomaların yurt dışında verilen diplomalara eş değer yani denk olduğunun tespit edilmesini ifade eden belgeye denklik belgesi denir.

You might be interested:  Hangi Şehirlerde Üniversite Okunur?(Mükemmel cevap)

Almanya hangi meslekleri kabul ediyor?

Almanya ‘da en çok aranan meslekler içinde 10 tanesi ve bu mesleklerin net maaşları nasılmış bakalım:

 1. Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği / 3000-3500 Euro.
 2. Cloud Architect – Bulut Mimarlığı / 3000-3500 Euro.
 3. 3. Robot Mühendisliği / 3000-3500 Euro.
 4. E-Ticaret Meslekleri / 2500-3000 Euro.
 5. Veri Analisti / 2800-3100 Euro.

Üniversite diplomam Amerikada geçerli mi?

Amerika’da geçerli olan diplomalar arasında öncelikli olarak Kanada ve İngiltere eğitim sistemi vasıtasıyla verilen diplomalar yer almaktadır. Yine aynı şekilde IB, kültürlerarası Maturita Diploması ve Matura diploması gibi dünya çapında diplomalar da Amerika’da geçerlidir.

Almanya denklik belgesi nedir?

Mesleki Denklik şu anlama gelmektedir: Yabancı bir mesleki yeterlilik Almanya ‘daki birmesleki yeterlilik ile yasal olarak eşdeğerdir. Bu haberde mesleki yeterliliğinizin Almanya ‘da tanınıp tanınmadığı yazılıdır. Denklik işlemi daima Almanya ‘daki belli bir meslek, yani referans meslek için gerçekleşir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *