Üniversite Dilekçesi Nasıl Yazılır?(En iyi çözüm)

Dilekçede genel olarak bulunması gereken 6 temel öğe vardır.

 1. Tarih.
 2. Makam adı (Gerekirse ili veya açık adresi yazılmalıdır.
 3. Metin (Açık ve anlaşılır bir üslupla yazılmalı)
 4. İmza (Hazırlayan kişiye ait olmalı)
 5. Dilekçeyi yazan kişinin adı
 6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi (İletişim bilgileri)
 • Dilekçe nasıl yazılır sorusuna cevap olarak sırayla şu şekilde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz: 1. Kaydın dondurulması istenen üniversitenin ya da kurum yazılarak kuruma hitap edilir. Bu hitapta tüm harfler büyük olacak şekilde yazılır.

Başvuru dilekçesi nasıl yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Dilekçe nasıl yazılır çok kısa?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR? DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
You might be interested:  Üniversite Nasıl Dondurulur?(En iyi çözüm)

Dekanlığına nasıl yazılır?

“Dekanlığa mı?” yoksa “Dekanlık’a mı?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Dekanlık’a şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Dekanlığa şeklinde olmalıdır.

Dava dilekçesi nasıl yazılır?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

 1. –Mahkemenin adı.
 2. –Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. –Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. –Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. –Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

Internetten dilekçe gönderilir mi?

e- Dilekçe Başvurusu 3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince Türk vatandaşları ve Türkiye’ de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine elektronik dilekçe gönderebilmektedir.

Devlet dairesine dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe nasıl yazılır?

www.dilekceornegi.org isimli web sitesini ziyaret ederek dilekçe örneklerinden faydalanabilirsiniz. Dilekçenizi Milli Eğitim Bakanlığına kapalı zarf ile aps veya iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz. A4 kağıdına klasik dilekçe yazabilirsiniz ama M.E.B sitesinden e-posta da gönderebilirsiniz.

Dilekçe nasıl yazılır 7 sınıf?

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçe başlığında kısaltma yapılır mı?

➢ Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz. ➢ Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır. Kişilere hitaben dilekçe yazılmaz.

Dilekçe nasıl biter?

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.”, Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

You might be interested:  Üniversite Harcını Yatırmazsam Ne Olur?

Dilekçe nasıl yazılır özellikleri nelerdir?

Dilekçenin Özellikleri

 1. Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır.
 2. İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir.
 3. Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır.
 4. Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.
 5. Mutlaka imzalanmalıdır.

Dilekçe arkalı önlü yazılır mı?

Dilekçe Nasıl Yazılır? Çizgisiz bir beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yarım kâğıt kesinlikle kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzü kullanılmamalıdır ve ikinci kâğıt çok gerekli ise kullanılmalıdır.

Dilekçede tarih nereye yazılır 2020?

Madde 4: İlgili kuruma talep ve şikayet belirtildikten sonra saygı ifadeleriyle dilekçe sonlandırılmalıdır. Bu ifade ‘gereğinin yapılmasını arz ederim’ gibi olmalıdır. Madde 5: Dilekçe metninin sağ alt köşesine tarih, hemen tarihin altına imza, imzanın altına da isim soyisim yazılmalıdır.

Resmi dilekçe kaç punto ile yazılır?

Dilekçe metinlerinin, seçilecek yazı tipine göre 11-12 punto ile yazılması uygun olacaktır. Belirtmek gerekir ki Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6. maddesindeki hükme göre tüm resmi yazışmalarda 12 punto Times New Roman ya da 11 punto Arial kullanılması zorunlu tutulmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *