Üniversite Bursu Nasıl Kaybedilir?(Çözülmüş)

Not ortalaması 100’lük sistemde 53.33’ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir. Hazırlık sınıfında sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir. Bunun yanında hazırlık sınıfı geçilse bile dahi yukarıda bahsedilen ortalamaların altında sınıfı geçilmesi halinde burs yine kesilir.

  • Tam burs hakkı ne zaman kaybedilir? Tam burs hakkınızı okuldaki başarınız etkiler şöyleki belirli bir not ortalamasının (Üniversiteden üniversite değişir) altına düşen öğrencilerin ilk olarak burs’u tam burs kapsamından %50 burs’a düşerken, daha kötü not ortalamalarında burs tamamen kesilebilmektedir. Yorumlar

Özel üniversitede alttan ders kalınca burs kesilir mi?

Derslerden kalan bir öğrencinin ÖSYM tercihi ile yerleştiği bölümün bursu kesilmez.

Burs hangi durumlarda krediye dönüşür?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bu sorunun önüne geçmek için KYK burs yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Her yıl ekim ayında YÖKSİS kayıtlarında yer alan ortalamanızın 2.00’ın altında kalması halinde veya hazırlık sınıfını geçememeniz halinde öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüşmektedir.

Özel üniversite bursu ne zaman kesilir?

Okula girdiğiniz puan ile kazandığınız burslar başarısızlık durumunda kesilmez. Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

You might be interested:  Üniversite Tercih Yapmayanlar Ne Yapacak?

Sınıfta kalınca üniversite bursu kesilir mi?

Not ortalaması 100’lük sistemde 53.33’ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir. Hazırlık sınıfında da sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir. Bunun yanında hazırlık sınıfını geçseniz dahi yukarıda bahsedilen ortalamaların altında sınıfı geçmeniz halinde bursunuz yine kesilir.

Alttan alınan derse para ödenir mi?

Durumu kısaca özetlemek gerekirse: Alttan dersin çok ise ve bu derslerin üçüncü, dördüncü (ya da daha fazla) kez alıyorsan harç parasını denkleştirmek biraz zor olacak gibi. Çünkü normal harç ücretinin yanı sıra alttan aldığın dersler için de ek harç yatıracaksın.

Üniversitede bir dersten kalınca ne olur?

Toplam alabileceğin kredi sayısı her dönem belli. Dolayısıyla çok fazla dersten kalırsan önündeki dönemin dersleri ile kredi limitin dolabilir ve bu dersleri alamayabilirsin. Zorunlu dersleri de vermeden mezun olamazsın. Alttan aldığın zaman Devam zorunluluğun vs olmuyor.

Bursumun krediye dönüştüğünü nasıl anlarız?

Bursun krediye dönüşmesi Bazı üniversitelerde 4 dersten başarısız olmanız durumunda bursunuz krediye çevrilirken bazı üniversitelerde başarısız dersiniz maksimum 3 olmalıdır. *Bazı üniversitelerde ise ortalama kriteri geçerlidir. Örneğin 2.00’ın altında bir ortalamanız olursa bursunuz krediye çevrilir.

Agno kaç olursa burs kesilir?

Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır. Not ortalaması 100’lük sistemde 53.33’ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.

Krediye dönüşen burs tekrar Bursa döner mi?

Başarısızlık sebebiyle bursu krediye dönüşen öğrencilerin başarılı olma durumunda kredileri tekrar bursa dönüşebilir mi? Başarısızlıktan bursu krediye dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi kredileri bursa dönüşmemektedir.

Üniversite bursu hangi durumlarda kesilir?

Eylül 2018’de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4’lük sistemde 2.00’nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir. Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir.

You might be interested:  Bizim Hikaye Hangi Üniversite?(Doğru cevap)

Okul uzarsa burs devam eder mi?

sorusudur. Kredi Yurtlar Kurumu, her öğrencinin başarı durumlarını takip etmemektedir. Yine 4 yıllık üniversite programını 4+ yıla uzatan öğrencilerin bursu kesilmektedir. Çünkü KYK, okulunu uzatan öğrencilerin otomatik olarak bursunu kesmektedir.

ÖSYM bursu hangi durumlarda kesilir?

MADDE 7 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle üst yarıyıldan yeni ders alamayan, disiplin cezası alan veya başka bir eğitim programına geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM başarı bursları ve teşvik (destek) bursları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

Sınıfta kalınca PYBS bursu kesilir mi?

MADDE 28 – (1) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.

Burs kesilirse ne olur?

Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde bir daha burs verilmez.

Ikinci üniversite okuyana burs verilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu İkinci Üniversite Okuyanlara Kredi Yok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *