Staj Defteri Nasıl Doldurulur Bilgisayar Bölümü Üniversite?

  • Staj defteri, staj süresi boyunca firma içerisinde günlük olarak yapılan işlemlerin detaylıca anlatıldığı bir bilgilendirme defteridir. Bu defter içerisinde olayların akışını fotoğraflar ve açıklamalar ile destekleyerek sayfalar doldurmalısınız. En son da imza ve kaşe eşliğinde defter, tamamlayıp okula teslim etmelisiniz. Staj Defteri

Online staj defteri nasıl doldurulur?

Staj defteri bilgisayarda ya da tükenmez kalem kullanarak okunaklı bir şekilde el yazısı ile doldurulmalıdır. Bilgisayarda yazılan staj defterleri; Times New Roman 12 (başlıklar 14) punto ve siyah renk kullanılarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1,5 seçilmeli, metin iki yana yaslı olmalıdır.

Staj defterinde program kısmına ne yazılır?

Tarih: Hangi günü anlatıyorsanız o günün tarihi yazılır. Kısım /Şube: O gün çalıştığınız departmanı yazmanız gerekmektedir. Sayfa No: Defterde kaçıncı sayfada iseniz o yazılır.

Staj defteri doldurmak zorunlu mu?

“ Stajyer Talep Formu sayfası” Firmanın stajyer ihtiyacı veya herhangi bir zaman dilimi için stajyer talebi olması durumunda doldurulur. İhtiyaç olmaması durumunda ise boş bırakılmalıdır. Staj defteri düzenli tutulmalı ve staj bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ARELKAM’ a teslim edilmelidir.

Staj raporu nasıl yazılır?

Staj raporunda, aşağıda maddeler halinde verilen bölümlerin hepsi, verilen sıra ile yer almalıdır. Kapak sayfası, stajyer öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, stajın konusu (yazılım/donanım), başlama ve bitiş tarihi (gün/ay/yıl), süresi (x hafta/ x*5 iş günü), staj yapılan yerin adı ve adresi bilgilerini içerir.

You might be interested:  Üniversite De Dc Ne Demek?(Soru)

Lise staj defteri teslim edilmezse ne olur?

6) Staj defterini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır. 7) Staj çalışması kabul edilmeyenler, bu çalışmayı yeniden yapmak zorundadır. Stajını tamamlamayan öğrencilere, sorumlu oldukları diğer ders ve uygulamaları başarmış olsalar bile, diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

Staj defteri ne zaman alınır?

11. Staj bitiminden kaç gün sonra staj defterimi ve diğer belgeleri teslim etmeliyim? Staj Defteri stajın tamamlanmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içinde staj komisyonuna teslim edilir. Bütün belgeleri bu süre içinde eksiksiz teslim edilmeyen stajlar değerlendirmeye alınmaz ve başarısız sayılır.

Lise staj Defteri ne kadar?

Staj yaptıktan sonra staj defterini okuldan alan öğrenciler bu defterlere 80 TL ile 150 TL arası değişen paralar veriyorlar. Kırtasiyelerde 5 TL’ye satılan staj defterlerinin okulda yüksek fiyatlara satılmasının sebebi ise okulların kullandıkları mühürler.

Staj defteri sonuç bölümü nasıl yazılır?

Sonuç bölümü, gerçekleştirilen projeden veya yapılan stajdan elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür. Bu bölümün yapısı şöyle olmalıdır: Proje veya staj konusu tanımlanmalı ve kullanılan yöntemler özetlenmelidir. Elde edilen sonuçlar açık ve basit cümlelerle ifade edilmelidir.

Staj dosyası ne yazılır?

Staj dosyası sayfalarına sadece yapmış olduğunuz işin detayları ile ilgili bilgiler yazmalısınız. Ancak bazen işler bir günde bitmez. Örneğin, tüm staj boyunca sadece bir proje ya da iş ile ilgili çalışmış olabileceğiniz gibi sadece bir gün içerisinde birden fazla işte yapmış olabilirsiniz.

Staj dosyasında daksil kullanılır mı?

Defterler kurşun kalemle DOLDURULMAMALIDIR. kaybolabilmektedir. Sayfalarda silinti, kazıntı, daksil karalama olmayacak.

Staj defteri geri verilir mi?

Staj defterleri değerlendirme formundaki sorulara ve değerlendirme kriterlerine göre yapılır. Staj sonucu eksik olan öğrenciler, eksiklerini tamamlamak üzere defterlerini geri almadıkları veya defterlerini alıp verilen süre içinde teslim etmedikleri takdirde stajları reddedilir.

You might be interested:  Üniversite Kyk Burs Başvuruları Ne Zaman?(Doğru cevap)

Staj defterleri okunur mu?

✓Yönetim stajında sayılmayan ve/veya eksik kalan günler üretim stajına eklenerek telafi edilebilir. ✓Minimum 10 iş günü staj yapabilirsiniz. edildikten sonra bölümdeki asistanlar tarafından defterler okunur, belgeler kontrol edilir. ✓Eğer herhangi bir sorun yok ise staj «Yapıldı (Y)» şeklinde transkripte işlenir.

Resmi tatil günleri stajdan sayılır mı?

Haftada 6 gün çalışan işyerlerinde Cumartesi günüde staja dahil edilebilir. 9. Staj 2. sınıf öğrenciler için zorunlu olup 30 iş günü olarak yapılacaktır. Resmi tatil günleri bayram, yılbaşı vb. günler staja dahil olmaz. Haftada 6 gün çalışan işyerlerinde Cumartesi günüde staja dahil edilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *