Özel Üniversite Rektörünü Kim Atar?

Türk yükseköğretim sistemini düzenleyen Yükseköğretim Kanununa göre devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde rektör, cumhurbaşkanı tarafından atanır. Vakıf üniversitelerinde ise rektör, mütevelli heyetinin teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

Dünyada rektörler nasıl seçiliyor?

Rektör, seçimle üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bu seçimde en yüksek oy alan altı kişinin ismi Yükseköğretim Genel Kuruluna iletilir ve kurul bu adaylar arasından seçeceği üç kişi Cumhurbaşkanına sunar.

Üniversiteye rektör Ataması nasıl yapılır?

Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 703 sayılı KHK, YÖK Kanunu’nun rektör atamasıyla ilgili maddesi şöyle düzenlendi: “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır.

Türkiyede rektörler nasıl seçilir?

Türk yükseköğretim sistemini düzenleyen Yükseköğretim Kanununa göre devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde rektör, cumhurbaşkanı tarafından atanır. Vakıf üniversitelerinde ise rektör, mütevelli heyetinin teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

Rektör kim tarafından seçilir?

Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır.

Rektör nasıl atanır 2019?

Buna göre, devlet üniversitelerinde rektör YÖK tarafından önerilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanıyor. Vakıf üniversitelerinde ise rektör, mütevelli heyetinin belirlediği adaya YÖK’ün olumlu görüş vermesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

You might be interested:  Üniversite Mezuniyet Kıyafeti Nasıl Olmalı?(En iyi çözüm)

Bölüm Başkanı Ataması nasıl yapılır?

2547 sayılı Kanunu’ nun 21. maddesi ve üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ nin 14. maddesine göre bölüm başkanı, o bölümün profesörleri, profesör yoksa doçentleri, doçent yoksa yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate

Boğaziçi Üniversitesine atanan Rektör kim?

Melih Bulu (d.

Almanyada rektörler nasıl seçilir?

Almanya’da rektör seçiminde tek ortak nokta sürecin eğitim bakanının onayıyla bitmesidir. Eyaletlere göre rektörün onaylamasına kadarki seçim süreci farklılıklar gösteriyor. Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern’den iki rektör seçim modeli.

Eskiden rektörler nasıl seçilirdi?

1992: Seçimler geri geldi, atamalar sabit MADDE 1/a: Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır.

Üniversitelere rektör atama yetkisi kime verilmiştir?

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, mütevelli heyet tarafından atanır. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından ikiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

Harvard rektörü nasıl seçilir?

Harvard University: Mezunların oluşturduğu Harvard Corporation tarafından yapılan öneri üzerine yine mezunların oylarıyla belirlenen komite tarafından rektör seçimi yapılır. Princeton University: Üniversite paydaşlarının oluşturduğu 17 kişilik bir kurul tarafından 6 aylık bir süreç sonunda rektör seçilir.

Rektör ve Dekan nedir?

Rektör bölge papazıdır, dekan ise mahalle papazı.

Bir rektör üst üste kaç dönem görev alır?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip atanabilirler. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *