Askerlik Durumu Ikinci Üniversite Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz fakat ikinci üniversite olarak başka bir üniversite okumak askerliği tecil ettirememektedir. Askerlik tecili yapabilmek için bir üst eğitim programına kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Açıktan üniversite okurken askerlik tecil olur mu?

Bu kapsamda; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar erteleme talep gönderilecek olup yaşını dolduran öğrencilere erteleme talebi gönderilmeyecektir. İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, askerlik tecil işlemlerinden yararlanamaz.

Üniversite okurken askerlik ertelenir mi?

MADDE 35 C- Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir. Askerlik tecil işlemlerinde öğrencinin önlisans / lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren okulun azami süresi dikkate alınır.

AÖF kayıt yenileme yapılmazsa askerlik durumu nedir?

Normal şartlarda askerlik tecil işlemleri yıllık yapılır. Bahar döneminde kayıt yenileme yapmadığınızda mutlaka askerlik şubeniz ile bizzat görüşmeniz gerekmektedir. Açıköğretim Öğrencileri İçin Askerlik İşlemleri. İkinci üniversite kapsamında açıköğretime kayıt olan öğrenciler askerlik tecil işleminden faydalanamaz.

Açık Öğretim Lisesi askerlik tecili kaç yıl?

(Özel/akşam ve açık liselerde öğrenim görenlerin askerlikleri, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen özel yönetmeliklerinde belli bir öğretim süresi yoksa, 29 yaşını geçmemek üzere genel liselerin öğretim süresi kadardır. Genel liselerde de bir süre kısıtlaması yoksa, 29 yaşına kadar ertelenecektir.)

You might be interested:  Ilk Üniversite Ne Zaman Açıldı?(EN iyi 5 ipucu)

Tecil ne kadar uzatılır?

Üniversiteyi bitirip ilgili yüksek öğrenim kurumu ile tüm ilişkisini kesen kişiler askerliği 2 sene süre ile tecil ettirilebilir. Staj, yüksek lisans, doktora gibi programlarda üst yaş sınırı 35 yaş olacak şekilde 1 sene daha tecil ettirebilmektedir.

Ikinci üniversite ile askerlik ertelenir mi?

Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz fakat ikinci üniversite olarak başka bir üniversite okumak askerliği tecil ettirememektedir. 2. Üniversiteyi okumak askerlik tecili için yeterli değildir. Fakat yüksek lisans yaparsa askerliği erteleyebilir.

Üniversite bitince askerlik tecili ne zaman yapılır?

Ön Lisans ve Lisans Üniversite Mezunu askerlik tecil hakkı mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıldır. Ancak bu süre 28 yaşınızı tamamlayacağınız yılın sonuna kadar olabilir. Örnek 1: Üniversitede herhangi bir bölümden 2020 yılında mezun olan bir kişi 2022 yılına kadar askerliğini erteletebilir.

Üniversite okurken askerlik yapılır mı?

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programlarından mezun olduktan sonra üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılamaz.

Kayıt yenileme yapılmazsa tecil bozulur mu?

Evet, kayıt yenilememe, mezun olma ve yatay geçiş durumlarında öğrencinin askerlik tecili iptal edilir.

Kayıt Dondurunca tecil bozulur mu?

Öğrencilik Hakkı Dondurulanlar: Askerlik tecili açısından, kayıt dondurma süreleri hiçbir koşulda 2 yıl veya 4 dönemi (sömestr) geçemez. Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

Pasif öğrenci askere gidebilir mi?

Konuya açıklık getiriyorum hemen, pasif öğrenci olunca askerlik tecilin bozulmuyor. Eğer azami süreyi doldurmadıysan yani mesela 4 yıllık bölümler için 7 yıl gibi bir süresi vardı sanırım o süreyi doldurmadığın sürece askerlik tecilin bozulmuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *